foto van de tarwe oogst 2017
Foto van het binnenhalen van de tarwe oogst
Combine rijd tarwe af
Oude combine rijd tarwe af op het platte land in Zeeand
tarwe oogst op het platte land in Zeeland
Tarwe oogst in Zeeland
Zwart wit foto van de tarwe oogst in Zeeland